عقرب 13, 1400 17:03 Asia/Kabul

شهر باستانی غزنی نقطه وصل ایران و افغانستان و مهد پرورش ادیبان و شاعران نامدار در زبان فارسی است.

به گزارش رادیو دری؛ شهر غزنی  در روزگارانی دور در شرق افغانستان کنونی مردان بزرگی را در دامان خود پرورش داده است که زبان و ادب فارسی و شهرت علمی و فرهنگی ایرانیان بخشی از حیات خود را مدیون آنان است.

آرامگاه  شاعر شهیر فارسی زبان - سنایی - و دانشمند نام آور ایرانی -ابوریحان بیرونی - در غزنی واقع شده است. 

طالبان دروازه فرهنگی شهر غزنی را تخریب کرد

بازسازی آرامگاه ابوریحان بیرونی در افغانستان

کلیدواژه