قوس 17, 1400 11:17 Asia/Kabul
  • موزه ملی افغانستان بازگشایی شد
    موزه ملی افغانستان بازگشایی شد

طالبان اجازه داد موزه ملی افغانستان بازگشایی شود.

به گزارش رادیودری، موزه ملی افغانستان بار دیگر بازگشایی شد و طالبان که زمانی اعضای آن با حمله به این مرکز، قطعات غیرقابل جایگزینی از میراث ملی کشور را نابود کردند، اکنون از ساختمان موزه واقع در کابل پایتخت محافظت می‌کنند. در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر از موزه بازدید می‌کنند که برخی از آن‌ها اعضای طالبان هستند.

این موزه که میزبان آثار باستانی از دوره پارینه سنگی تا قرن بیستم است، بیش از یک هفته پیش برای اولین بار از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اوت و در بحبوحه خروج جنجالی نیرو‌های آمریکایی و ناتو بازگشایی شد.

رییس موزه ملی افغانستان، محمد فهیم رحیمی و کارمندانش اجازه یافته‌اند در سمت‌های خود به کار ادامه دهند، هرچند آن‌ها مانند بسیاری از کارمندان دولت افغانستان از ماه اوت حقوق دریافت نکرده اند.

طالبان تنها محافظان موزه را جایگزین کرده است. این درحالی است که قطع برق مکرر رخ می‌دهد و ژنراتور موزه خراب شده و بسیاری از اتاق‌های نمایشگاه در تاریکی فرو رفته است.

طالبان برای حفاظت و نمایش آثار تاریخی افغانستان مجتمع می سازد

کلیدواژه