قوس 26, 1400 13:08 Asia/Kabul
  • طالبان در موزه افغانستان
    طالبان در موزه افغانستان

موزه ملی افغانستان که زمانی با حمله طالبان به این مرکز، قطعات غیرقابل جایگزینی از میراث ملی کشور را نابود کردند، بازگشایی شد.

به گزارش رادیودری، موزه ملی افغانستان بار دیگر بازگشایی شد.

طالبان که زمانی اعضای آن با حمله به این مرکز، قطعات غیرقابل جایگزینی از میراث ملی افغانستان را نابود کردند، اکنون از ساختمان موزه واقع در کابل پایتخت محافظت می‌کنند.

موزه ملی افغانستان بازگشایی شد

کلیدواژه