جدی 22, 1400 13:13 Asia/Kabul
  • بازگشایی دانشگاههای دولتی افغانستان بزودی
    بازگشایی دانشگاههای دولتی افغانستان بزودی

مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید که دروس دانشگاه‌های دولتی افغانستان به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش رادیودری، عدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان طی یک کنفراتس مطبوعاتی گفت: در کشور 40  دانشگاه دولتی و تقریبا 150 دانشگاه خصوصی وجود دارد.

 حقانی می گوید که همه دانشگاه های خصوصی از 15 سنبله باز شده و فعالیت می‌کنند و دانشگاه های دولتی هم به‌زودی فعال می‌شوند.

 او دلیل اساسی مسدود ماندن دانشگاه ها را مشکل اقتصادی نامیده است.

وعده بازگشایی دانشگاه های دولتی در افغانستان

کلیدواژه