ثور 01, 1401 09:08 Asia/Kabul

برای دانش آموزان دختر در ولایت ننگرهار زمینه فراگیری آموزش های حرفوی مساعد گردید.

به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، انجنیر محمد عالم شهاب، مسئول اداره کمک مردم المان برای کودکان افغان می گوید: در هماهنگی با اداره معارف ولایت ننگرهار در مکاتب دخترانه ملکه ثریا و ملکه حمیرا در ولسوالی بهسود این ولایت برای دویست و چهل دانش اموز کمتر از صنف ششم در کنار فراگیری دروس شان، زمینه فراگیری آموزش های حرفوی مساعد گردید.

انجنیر محمد عالم شهاب افزود: این دانش آموزان بعد از فراگیری آموزش های حرفوی در کنار دروس مکتب شان اماده کار کردن خواهند بود و به  اقتصاد خانواده های شان کمک خواهند کرد.

بهره برداری از مرکز فراگیری آموزش های حرفوی در ولایت ننگرهار

کلیدواژه