ثور 08, 1401 10:44 Asia/Kabul

صندوق حمایت کودکان یا یونیسف برای دویست تن از دختران صنف دوازدهم زمینه آموزش های بیشتر فراهم می نماید.

به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، دفتر سخنگوی والی ننگرهار با انتشار اعلامیه ای که به رسانه ها فرستاده به نقل از معلومات اداره معارف ولایت ننگرهار گفته است که خانم انتیا حیدری مسئول بخش معارف اداره صندوق حمایت کودکان یا یونیسف در حوزه شرق افغانستان در نشستی با مفتی حبیب حضرت حقانی ریس اداره معارف ننگرهار گفته است که اداره مربوط اش در سیزده ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار برای دوصد تن از دختران فارغ صنف دوازدهم زمینه کسب اموزشهای دوساله مسلکی را فراهم مینماید.

در اعلامیه امده است که خانم حیدری از رئیس اداره معارف درخواست همکاری کرده و از وۍ خواسته است تا در معرفی دختران فارغ صنف دوازدهم وهمچنان گماشتن انان به حیث آموزگار بعد از کسب اموزش دوساله همکاری نماید.

فراهم شدن شرایط تحصیل برای دختران ولایت غزنی

 

کلیدواژه