ثور 23, 1401 16:15 Asia/Kabul

انجمن شعرا و نویسندگان ولایت تخار مشاعره عنعنوی را با عنوان «عصر شعر» میان شاعران تخار و بدخشان برگزار کرد.

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، به گفته مسوولان انجمن شعرا و نویسندگان تخار این مشاعره همه ساله برگزار می شود وهدف آن غنامندی فرهنگ وآشنایی با شاعران است که در این  گونه برنامه ها شاعران احساسات شان را در قالب شعر بیان می کنند.

بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان این نخستین برنامه ادبی وفرهنگی است که از سوی انجمن شعرا و نویسندگان ولایت تخار با عنوان  مشاعره عنعنوی و عصر شعر میان شاعران تخار و بدخشان راه اندازی شده است.

در همین حال برخی از شاعران ونویسندگان برگزاری چنین برنامه هارا در تحکیم وحدت وهمدلی وهمچنان آشنایی به مشترکات فرهنگی مردم دو ولایت مهم تلقی می کنند

عتیق الله ساعی رئیس انجمن شعرا ونویسند گان تخار می گوید اینگونه برنامه ها برای پیوست ماندن شاعران دو ولایت مهم است .

همایش ادبی "نگین سلیمانی" با حضور شاعران افغانستان در کابل

 

کلیدواژه