ثور 25, 1401 10:10 Asia/Kabul

از محمدکاظم کاظمی به پاس سال ها خدمت به ترویج زبان فارسی در حوزه بین‌المللی تجلیل به عمل آمد و نشان فردوسی به وی اعطا شد.

به گزارش رادیودری، در آئین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی که شامگاه شنبه ۲۴ اردیبهشت‌/ثور، با حضور محمدعلی زلفی‌گل، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری ایران وجمعی از مقامات استان خراسان رضوی و اساتید و دانشجویان در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد از محمدکاظم کاظمی شاعر سرشناس افغانستانی مقیم ایران، بابت ترویج زبان فارسی در عرصه بین‌المللی تجلیل و نشان فردوسی به وی اعطا شد.

آقای کاظمی روز یکشنبه در مصاحبه با رادیو دری گفت نشان فردوسی را به دلیل تلاش ها و فعالیت هایی که در زمینه تقویت زبان فارسی از جمله نگارش کتاب های همزبانی و بی زبانی و این قند پارسی داشته دریافت کرده است.

۲۵ اردیبهشت/ثور در تقویم ایران روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، -بزرگ‌ترین حماسه‌سرا و سراینده شاهنامه- نامگذاری شده است.

محمدکاظم کاظمی دبیر علمی یازدهمین جشنواره شعر فجر شد

کلیدواژه