سرطان 13, 1401 09:28 Asia/Kabul

حامد عسگری از خوش قریحه ترین شاعران جوان ایرانی که در میان اهالی ادبیات در ایران و افغانستان نامی آشنا دارد، شعر زیبایی را برای مردم افغانستان سروده است.

به گزارش رادیو دری؛ در این ویدئویی او با ذکر خاطره ای از سفر خود به کابل، غزلی دلنشین را خطاب به مردم افغانستان می خواند.

سروده شاعر ایرانی برای همدردی با زلزله زدگان افغانستان

معرفی استاد ابوطالب مظفری، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی

کلیدواژه