اسد 13, 1401 13:13 Asia/Kabul
  • برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی در مزارشریف
    برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی در مزارشریف

نمایشگاه ۳ روزه صنایع دستی و تولیدات داخلی در مزارشریف در ۷۰ غرفه از سوی سازمان جهانی کار برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولید‌ کنندگان داخلی گشایش یافت.

به گزارش رادیو دری، نمایشگاه سه روزه ی صنایع دستی و تولیدات داخلی به تعداد نزدیک به ۷۰ شرکت کوچک و بزرگ در ۷۰ غرفه از سوی سازمان جهانی کار برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولید‌ کنندگان داخلی به همکاری ریاست اتاق تجارت طالبان در شهر مزارشریف گشایش یافت.

مولوی ابو ادریس،  معاون طالبان برای ولایت بلخ در مورد نقش و جایگاه شرکت‌های خصوصی و صنعت کاران در جامعه صحبت کرده، گفت: شرکت‌های خصوصی و تولید کنندگان صنایع دستی به حمایت بیشتر ضرورت دارد و ما تلاش می ورزیم تا آخرین امکانات خویش بخاطر رشد تولیداتشان در اختیار آنان قرار بدهیم. 

بهزاد، رئیس دفتر سازمان بین‌المللی کار گفت: یافته‌های یک تحقیق این نهاد نشان می‌دهد که پس از تحولات اخیر شماری از شهروندان کشور شغل شان را از دست داده است و آنان سعی می نمایند که در احیای دوباره آن تلاش به خرچ دهند. به گفته بهزاد راه اندازی این نمایشگاه می‌تواند باعث تشویق صنعت کاران و تولید کنندگان میگردد و از جانب دیگر تولیدات داخلی رشد می نمایند. 

بیشتر غرفه‌های این نمایشگاه در کنار ساخته‌های دستی، تولیدات داخلی بانوان ولایت بلخ نیز به نمایش گذاشته شده است.

جمعی از بازدید کنندگان، راه اندازی چنین نمایشگاه هایی را گام مهم در جهت رشد و انکشاف صنایع دستی و تولیدات داخلی افغانستان عنوان کرده و بر ادامه راه اندازی این نمایشگاه تأکید ورزیدند.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان در هرات‎‎

کلیدواژه