اسد 12, 1401 13:07 Asia/Kabul

سخنگوی سرپرستی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان گفت: در تقویم جدید این حکومت روز عاشورا و روز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) از لیست تعطیلی ها حذف شده است.

محمد یونس صدیقی در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری اظهار داشت: «این حکومت در تقویم خود مناسبت های جدیدی را وارد کرده که بر اساس آن بعضی روزهای تعطیل از جدول مناسبت ها برداشته شده و برخی روزهای تعطیل به آن اضافه شده است.»

وی افزود: «در تقویم جدید روز عاشورا و روز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) از لیست تعطیلی ها حذف شده و روز عرفه، سه روز برای عید سعید فطر و سه روز برای عید سعید قربان، 24 اسد (مرداد) روز ورد نیروهای طالبان به کابل، 28 اسد سالروز استرداد استقلال افغانستان و 26 دلو (بهمن) روز اخراج نیروهای شوروی از این کشور تعطیل قرار داده شده است.»

به گفته سخنگوی سرپرستی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان در تقویم جدید به مناسبت های زیادی هم اشاره شده مثلا 8 ثور (اردیبهشت) سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان، قیام سوم حوت (اسفند) مردم کابل، قیام 24 حوت مردم هرات و نیز از روز ترور ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان یاد شده است.

وی در مورد دلایل اعمال این مناسبت ها و تعطیلی ها و نیز برداشته شدن برخی از تعطیلی ها به ویژه برداشته شدن تعطیلی روز عاشورا در تقویم جدید هم گفت: وی اطلاعی در این زمینه ندارد و دلیل این امور باید از مقامات بالای طالبان پرسیده شود.

طالبان: نوروز رسم مجوسی است و آن را قبول نداریم

طالبان، تعطیلی روز عاشورا را از تقویم افغانستان حذف کرد

کلیدواژه