میزان 17, 1395 09:47 Asia/Kabul
  • " بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ، بخشهایی از سند تصویب شده در کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا در باره روابط با ایران پس از برجام را غیر واقعی و متاثر از تبلیغات سوء محافل ضد ایرانی دانست.

" بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تصویب سند راهبردی تحت عنوان «استراتژی اتحادیه اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته ای» در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، با مثبت خواندن برخی نکات مطرح شده در این سند، بخش هایی از آن را غیرواقعی و متاثر از تبلیغات سوء محافل ضدایرانی برشمرد.

به گزارش ایرنا، قاسمی گفت: هرچند نکات مثبت و امیدوارکننده ای در این قطعنامه وجود دارد که می تواند به گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپایی کمک کند و افق جدیدی را در روابط فیمابین بگشاید؛ اما در متن این مصوبه مواردی بخصوص در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد که با واقعیت های موجود مطابقت ندارد و بخشی از آن متاثر از تبلیغات سوء محافل ضد جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: در حالی که قرار است در آینده نزدیک گفت وگوهای حقوق بشری بین ایران و اتحادیه اروپایی برگزار شود، اینگونه موضع گیری ها، سوال برانگیز و غیرسازنده می باشد و هیچ کمکی به ارتقای گفتمان حقوق بشری نمی کند و به شائبه دخالت در امور داخلی کشورمان دامن می زند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه گفت: با آنکه مصوبات پارلمان اروپایی جنبه توصیه ای دارد اما بهتر است با واقع بینی بیشتر و آینده نگرانه تر باشد. ما از نمایندگان پارلمان اروپایی و اعضای کمیته روابط خارجی آن پارلمان انتظار داریم با واقع بینی هر چه بیشتر به اینگونه مسایل توجه کنند و از پرداختن به موضوعات نادرست و غیر واقع بینانه که توسط محافل ضد ایرانی القا می شود، با هوشیاری بپرهیزند.

 

کلیدواژه