حمل 12, 1399 15:24 Asia/Kabul
  • هدیه سخاوت مندانه ایران به مردم آمریکا

محموله کیتهای تشخیص کرونا تولید ایران‌ برای استفاده مردم امریکا تحویل سفارت سوییس شد. روابط عمومی دانشگاه بقیه الله: «ما با دولت آمریکا دشمن هستیم، نه مردمش و کیت‌ها تحویل سفارت سوئیس شدند».

تگ

کامنت