جوزا 31, 1399 09:14 Asia/Kabul
  • سازمان ملل: ایران پیشتاز ارائه بیمه درمانی به مهاجران افغان است

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ایران را پیشتاز ارائه بیمه درمانی به مهاجران افغان معرفی کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد، بیش از یک میلیون پناهجوی قانونی و دو میلیون پناهجوی غیرقانونی در ایران از بیمه خدمات درمانی بهره‌مند هستند که این مساله ایران را پیشتاز ارائه کمک‌هزینه درمانی به پناهجویان کرده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در این گزارش که برای تهیه آن به تعدادی از پناهندگان افغانستانی در ایران مراجعه کرد، می افزاید، پناهندگان افغانستانی در ایران از بیمه‌ای بهره‌مند هستند که مزایای آن با مزایای بیمه شهروندان ایرانی یکی است.
رایگان بودن تحصیل مهاجران افغان‌ اعم از قانونی و غیرقانونی، کمک هزینه درمان‌ در بیمارستان همچون جراحی‌ها و همچنین داروهای درمانی و مراقبت از بیمار برای خانواده‌های پناهنده‌های پذیرفته شده در سراسر ایران، از جمله خدمات جمهوری اسلامی ایران است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این گزارش به آن اشاره کرده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از ابتکار عمل دولت ایران در ارائه خدمات به پناهندگان قدردانی کرد.

کلیدواژه