سرطان 25, 1399 11:04 Asia/Kabul
  • موسوی: تحریم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ایران، تحریم مردم‌سالاری است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تحریم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ایران را تحریم حافظ و نگهبان مردم‌سالاری و حقوق مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یادداشتی به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی ایران، به موضوع تحریم اعضای این شورا از سوی دولت آمریکا پرداخت و گفت: تحریم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ایران، تحریم حافظ و نگهبان مردم‌سالاری و حقوق مردم است که مستقیما مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است.

موسوی با اشاره به اینکه تحریم این شورا و اعضای آن نشانگر عمق کینه و خصومت رژیم آمریکا علیه دولت و ملت ایران است، افزود: اگر جمهوری اسلامی علی رغم فشار حداکثری و چندین دهه تحریم ظالمانه و یکجانبه و این همه توطئه و هجمه رسانه‌ای، همچنان پایدار و استوار پابرجا مانده است، نهاد‌های تحریم شده باعث و بانی آن هستند.

دولت تمامیت خواه و ضد مردمی آمریکا در 20 فوریه/1حوت1398 در یک اقدام مداخله جویانه و غیرقانونی، پنج عضو شورای نگهبان قانون اساسی ایران را در فهرست افراد تحریم شده قرار داد.

کلیدواژه