اسد 07, 1399 17:29 Asia/Kabul
  • شاهنامه دوران تیموری از سوی سازمان اسناد ملی ایران خریداری شد

معاون اداره کل کتاب‌های خطی و نادر کتابخانه ملی ایران گفت: یکی از کامل‌ترین نسخه‌های شاهنامه متعلق به اواخر دوران تیموری و اوایل دوران صفویه توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خریداری شد.

«زهرا مدرسی» معاون اداره کل کتاب‌های خطی و نادر کتابخانه ملی ایران روز سه شنبه افزود: این شاهنامه، یکی از کامل‌ترین نسخه‌های شاهنامه متعلق به اواخر دوره تیموری و اوایل دوران صفویه است که تمام معیار‌های کارشناسی را دارا بود.

مدرسی در خصوص ویژگی منحصر به فرد این شاهنامه گفت: اغلب نسخه‌هایی که از شاهنامه وجود دارد، نسخه‌هایی کامل و یکدست نیست، اما نسخه تازه خریداری شده از شاهنامه بسیار یک دست و کامل و با خط زیبای نستعلیق نوشته شده است.

بخش کتاب‌های خطی کتابخانه ملی ایران از سال ۱۳۱۶ ایجاد گردید و هم اکنون بالغ بر ۲۵۴۰۰ جلد کتاب خطی و ۲۷۳۰۰ جلد کتاب چاپ سنگی در گنجینه کتاب های خطی ونادر آن نگهداری می شود.

کلیدواژه