اسد 23, 1399 14:20 Asia/Kabul
  • نوبخت : تحریم های آمریکا ضد ایران شکست خورده است

معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت : پیشرفت های ایران نشان می دهد که تحریم‌های آمریکا شکست خورده است.

به گزارش ایرنا،«محمدباقر نوبخت» معاون رئییس جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه در ساری،شمال ایران،افزود: آمریکا با تحریم ایران به دنبال متوقف کردن تمام برنامه های اقتصادی و زیرساختی ایران بود ولی با وجود تحریم های شدید و بسته شدن تمام راه های مبادلات بانکی و انتقال ارز ، برنامه های توسعه ای و اقتصادی ایران متوقف نشد و ادامه یافت.
نوبخت گفت: مبادلات ارزی ایران در حوزه صادرات و واردات سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود که با تحریم نفت ، بخش زیادی از این مبادلات مالی متوقف شد ولی پیشرفت های عمرانی ایران متوقف نشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران با تاکید بر این که آمریکا انتظار داشت با تحریم های شدید، دولت ایران در مسائل مالی با مشکل مواجه شود، تاکید کرد: هیچ یک از برنامه های آمریکا در زمینه تحریم ایران محقق نشد.

کلیدواژه