میزان 07, 1399 19:09 Asia/Kabul
  • رایزنی نماینده ویژه وزیر خارجه ایران در امور افغانستان با نماینده‌های ازبکستان و آلمان
    رایزنی نماینده ویژه وزیر خارجه ایران در امور افغانستان با نماینده‌های ازبکستان و آلمان

نماینده ویژه وزیر خارجه ایران در امور افغانستان با نماینده‌های ازبکستان و آلمان درباره آخرین وضعیت افغانستان و مذاکرات صلح درون افغانی به گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدابراهیم طاهریان‌فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان با نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان و همچنین نماینده آلمان در امور افغانستان به صورت جداگانه تلفنی گفت‌وگو و پیرامون آخرین وضعیت افغانستان و نیز مذاکرات صلح درون افغانی تبادل نظر کرد.

در گفت‌وگو با طرف ازبکی، حمایت از ایده رئیس جمهور ازبکستان در خصوص ضرورت توجه بیشتر سازمان ملل متحد به موضوع افغانستان و ایجاد ساز و کار متناسب برای آن مورد استقبال قرار گرفت.

کلیدواژه