میزان 10, 1399 17:45 Asia/Kabul
  • کمک‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کافی نیست

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بر تسریع روند بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستان تاکید کرد و گفت: اگرچه تلاش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درخصوص جذب اعتبارات بین‌المللی برای رفع چالش‌های پیشروی کشورهای میزبان پناهندگان قابل تقدیر است؛ ولی کافی نیست و نیاز به حمایت بیشتری دارد،

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ؛ هفتمین نشست کمیته چهارجانبه راهبری مهاجرین افغانستان با هدف پیشرفت‌های صورت گرفته در اجرای سند منطقه ای راه حل های راهبردی برای پناهندگان(SSAR)افغانستانی بمنظور حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و مساعدت به کشورهای میزبان با احتساب راه اندازی ساز و کار حمایتی ویژه SSAR با حضور نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در امور مهاجرت(Q۴) بصورت مجازی برگزار گردید.

نشست مجازی کمیته راهبردی با موضوع مهاجرت های طولانی مدت، کشورهای میزبان و چالش های پیش روی آنها، میزان حمایت جوامع بین الملل و روند بازگشت های داوطلبانه و ادغام مجدد پایدار توسط مهدی محمودی مدیر کل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بعنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، نور رحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان نماینده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، صهیب زاده محمد محبوب سلطان وزیر فدرال ایالات و مناطق مرزی به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی پاکستان و ایندریکا راتواته، مدیر دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحدآغاز به کار کرد.

محمودی ضمن قدردانی از تلاش و اهتمام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت میزبانی و برگزاری این نشست گفت: همانگونه که اطلاع دارید کشورهای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و افغانستان در منطقه ای قرار دارند که سالها با بحرانهای متعدد روبرو بوده اند که بخشی از اثرات منفی آن جنگ، آوارگی اجباری، مردمان بی سرزمین و فاقد شهروندی می باشد.

وی افزود: کشور افغانستان به عنوان یکی از قربانیان بحران منطقه ای در زمره بزرگترین کشورهای مهاجر فرست طبقه بندی می گردد که در حال حاضر پناهندگان این کشور یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده در جهان را تشکیل میدهند. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان از زمان آغاز جنگ در افغانستان همواره میزبان میلیون ها آواره و پناهنده افغانستانی بوده اند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی ادامه داد: دولت های سه کشور طی این سالها با همکاری جوامع بین المللی جهت حمایت از پناهندگان و دستیابی به راه حل های پایدار در قالب نشست های متعدد با یکدیگر همکاری نموده اند، لیکن متاسفانه طی سالهای اخیر ایجاد زیرساخت های مناسب و  بازسازی کشور افغانستان به کندی پیش رفته بطوریکه بازگشت تدریجی و داوطلبانه پناهندگان به موطن اصلی خود با روند کاهشی شدید مواجه که این موضوع به نوبه خود به یکی از جدی ترین چالش های جمهوری اسلامی ایران در میزبانی طولانی مدت از پناهندگان تبدیل گشته است.

دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان ارائه خدمات و میزبانی بیش از چهار دهه دولت جمهوری اسلامی ایران از جمعیت میلیونی پناهندگان و پذیرش سهمی بسیار فراتر از سهم خویش از این مسئولیت بین المللی، اضافه کرد: یکی از جدی ترین چالش های پیش روی دولت جمهوری اسلامی ایران بازگشت داوطلبانه پناهندگان است و همگان میدانیم که صرفاً اعطای کمک‌های محدود به پناهندگان متقاضی بازگشت، نمیتواند انگیزه ای برای بازگشت داوطلبانه باشد و در صورت بازگشت نیز ادغام مجدد پایدار را بدنبال نخواهد داشت. بنابراین لازم است نسبت به تامین مسکن، ایجاد فرصت‌های شغلی و زیرساختهای لازم در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان در افغانستان اهتمام بیشتری نمود تا چشم انداز پناهنده برای بازگشت روشن باشد.

وی ادامه داد: حال که راه حل های راهبردی در پاسخ به دغدغه‌های جدی کشورهای میزبان در منطقه بعنوان بستری چندجانبه برای ایجاد اجماع، مشارکت و درگیر کردن عاملین جدید از سال ۲۰۱۲ میلادی تدوین گردید، باید هم در توسعه جامع و یکپارچه سیاست‌ها و برنامههای مشترک در حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار، پشتیبانی از کشورها و جوامع میزبان و هم در بسیج همگانی جذب و اعطای منابع بیشتر به دو کشور ایران و پاکستان شاهد اقدامات عملی بیشتری باشیم، اگرچه تلاش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درخصوص جذب اعتبارات بین المللی برای رفع چالشهای پیشروی کشورهای میزبان پناهندگان قابل تقدیر است؛ ولی کافی نیست و نیاز به حمایت بیشتری دارد،

محمودی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران هم اکنون با جمعیتی از پناهندگان روبرو است که علاوه بر رفع نیازهای اولیه نظیر بهداشت، آموزش ابتدایی، واکسیناسیون و... نیازمند حمایت جدی در رفع نیازهای ثانویه خود مانند معیشت، آموزش عالی و حرفه آموزی متناسب با بازار کارداخل افغانستان میباشند؛ که در حال حاضر شیوع بیماری کرونا و همچنین اعمال تحریم های ظالمانه و غیر انسانی به جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها  افزون گردیده است که جملگی ادامه روند خدمات رسانی بشردوستانه در داخل کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و میزبانی از پناهندگان همانند گذشته میسر نخواهد بود.مدیر کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پایان ضمن تأکید بر هدف اولیه "راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی" یعنی حمایت از بازگشت داوطلبانه، آمادگی خود را برای همکاری با کمیساریا بمنظور همسو سازی فعالیت ها و همکاری ها با هدف بازگشت داوطلبانه درصد مشخصی از پناهندگان از جمهوری اسلامی ایران بصورت سالانه و ادغام مجدد پایدار آنها در کشور افغانستان اعلام نمود.

کلیدواژه