عقرب 01, 1399 08:58 Asia/Kabul
  • همتی: صندوق بین‌المللی پول بدون توجه به فشارهای آمریکا وام ایران را پرداخت کند
    همتی: صندوق بین‌المللی پول بدون توجه به فشارهای آمریکا وام ایران را پرداخت کند

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: صندوق بین‌المللی پول باید به درخواست تهران برای دریافت منابع اضطراری برای مقابله با ویروس کرونا، بدون تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای آمریکا پاسخ دهد.

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در نشست ویدئو کنفرانسی رئیسان بانک مرکزی کشورهای عضو منا (Middle East and North Africa - MENA) با بیان اینکه ایران توانست با اتکا به منابع قانونی خود اقدام‌های مناسبی در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام دهد، افزود: اما تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، مانع دسترسی ایران به منابع خود در خارج از کشور می‌شود.
همتی تاکید کرد: ایران همانند دیگر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول، این حق را دارد که از منابع اضطراری صندوق که برای مقابله با ویروس کرونا فراهم شده‌اند، استفاده کند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تهران در نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا درخواست دریافت منابع اضطراری از صندوق بین‌المللی پول را ارائه داده است، یادآور شد: این فرآیند به  شکل غیرمنطقی و بدون هیچ نتیجه مشخصی زمان زیادی به طول انجامیده است.
همتی با اشاره به مخالفت آمریکا با درخواست ایران خاطرنشان کرد: این امر آشکارا با روحیه و اهداف یک سازمان بین‌المللی مغایرت دارد و انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله آمریکا به درخواست قانونی ایران برای دریافت منابع اضطراری پاسخ دهد.

کلیدواژه