عقرب 24, 1399 08:58 Asia/Kabul
  • عراقچی :مسیر ترانزیت ایران به ارمنستان و آذربایجان تغییر نمی کند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت:هیچ تغییری در مسیرهای ترانزیتی ایران به سمت ارمنستان یا جمهوری آذربایجان ایجاد نخواهد شد.

به گزارش ایرنا،«سیدعباس عراقچی»معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با تکذیب ادعاهایی همچون قطع مرز ایران با ارمنستان،ایجاد کریدور در داخل خاک ارمنستان یا حتی داخل خاک ایران و تغییر ژئوپلتیک منطقه گفت:اینگونه اخبار از اساس واقعیت ندارد و با اغراض خاص سیاسی و تبلیغاتی صورت می گیرد. 

وی افزود:آنچه در توافق آتش بس قره باغ آمده ایجاد یک کریدور جاده ای، یا بهتر است گفته شود یک مسیر ترانزیتی، داخل خاک ارمنستان از نخجوان به سمت خاک اصلی آذربایجان است که امنیت آن توسط روسیه تضمین خواهد شد و مسیر دقیق آن نیز هنوز مشخص نیست.  

عراقچی گفت: این ایده  جدیدی نیست و طرح آن سابقه طولانی دارد و اگر هم عملی شود،هیچ تغییری در مسیرهای ترانزیتی ایران به سمت ارمنستان یا جمهوری آذربایجان ایجاد نخواهد کرد.

کلیدواژه