عقرب 27, 1399 13:28 Asia/Kabul
  • سرلشکر صفوی: ساختار قدرت در نظام بین الملل در دوره گذار و انتقال است
    سرلشکر صفوی: ساختار قدرت در نظام بین الملل در دوره گذار و انتقال است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران گفت، ساختار قدرت در نظام بین المللی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و ژئواستراتژیک در دوره گذار و انتقال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرلشکر «سید یحیی رحیم صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران روز سه شنبه در "همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اورآسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه منطقه‌ای" در بندر انزلی (شمال ایران) افزود، ساختار قدرت در جهان به سمت نظم جدیدی در حرکت بوده و افول قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا از درون تا بیرون این کشور در مقیاس جهانی قطعی است و دیگر آمریکا تنها ابرقدرت جهان نیست.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران با اشاره به شکست هژمونی آمریکا گفت، کاهش تاثیرگذاری تحریم ها و سایر ابزارهای اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای برای اعمال فشار حداکثری ضد دولت‌ها و ملت‌های مستقل مانند ایران، روسیه و چین، سبب پیدایش قدرت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی جدید در مقیاس منطقه‌ای و در قاره آسیا و اقیانوسیه شد.
سرلشکر صفوی همچنین به نقش مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای اشاره کرد و افزود، سران دولتها و خبرگان تجارت جهانی می توانند اتحادیه اقتصادی اورآسیا را به دلیل داشتن ظرفیت‌های عظیم و متنوع استراتژیک امنیتی و داشتن شبکه حمل و نقل ریلی، دریایی و زمینی و وجود مناطق آزاد در کشورهای عضو، به یک اتحادیه همه جانبه درون قاره ای و فرا قاره‌ای تبدیل کنند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران تاکید کرد، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی غیرقابل جایگزین می تواند محورهای چین- قزاقستان - آسیای مرکزی و غرب آسیا را به مدیترانه و اروپا وصل کند.

 

کلیدواژه