دلو 26, 1399 12:18 Asia/Kabul

با گذشت بیش از یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و ایران، اسلام‌آباد توسعه زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار قرار داده است .

به گزارش خبرنگار رادیو دری به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مقامات پاکستانی اعلام کرده اند که در راستای توسعه همکاری های اقتصادی بین پاکستان و ایران قرار است سومین گذرگاه رسمی نیز در منطقه پیشین-مند بین دو کشور همسایه به زودی افتتاح شود.

این گزارش افزود: همچنین، احداث بازارچه های مرزی بین ایران و پاکستان می تواند ضمن افزایش تبالادت بازرگانی مرزهای دو‌ کشور را به مرزهای اقتصادی نیز تبدیل کند.

این در حالی است که پاکستان و ایران با داشتن نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک می توانند با احداث بازارچه های مرزی نقش مهمی را در توسعه روابط اقتصادی با یکدیگر داشته باشند.
توسعه بازارچه‌های مرزی می تواند ضمن ایجاد فرصت های شغلی، در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق نیز بسیار موثر باشند.
 

کلیدواژه