دلو 27, 1399 14:39 Asia/Kabul
  • سرلشکر صفوی: آمریکا در تشکیل ابرقدرت جهانی شکست خورده است
    سرلشکر صفوی: آمریکا در تشکیل ابرقدرت جهانی شکست خورده است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران گفت: آمریکا در تشکیل ابرقدرت جهانی و یا قدرت هژمون آمریکایی شکست خورده است.

سردار سرلشکر پاسدار «سیدیحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران روز دوشنبه در همایش "تحولات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا در قرن ۲۱" در تهران، افزود: آمریکا در تشکیل ابرقدرت جهانی و یا قدرت هژمون آمریکایی برای برتری اقتصادی، توانایی نظامی و رهبری و مدیریت سیاسی جهان حتی در مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی نیز شکست خورده است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران با اشاره به دلایل بیرونی افول قدرت آمریکا افزود: لشکرکشی نظامی و اشغال دو کشور مسلمان مظلوم افغانستان و عراق و استفاده رقبای استراتژیک آمریکا یعنی چین در بعد اقتصادی و روسیه برای افزایش قدرت نظامی از این شرایط ، از دیگر دلایل افول قدرت آمریکا است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران با بیان اینکه جهان کنونی به سمت تغییرات و جابجایی قدرت از نیم کره غربی به شرقی حرکت می‌کند؛تصریح کرد: در اقتصاد جهانی قدرت به آسیا باز خواهد گشت و کشورهای بزرگ چین و هند و روسیه در قالب پیمان شانگهای هم از نظر اقتصادی، امنیتی و نظامی در مقابل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قدرت خواهند گرفت.

کلیدواژه