حوت 12, 1399 08:50 Asia/Kabul
  • بروز رسانی تفاهم نامه خواهر خواندگی تهران و کابل
    بروز رسانی تفاهم نامه خواهر خواندگی تهران و کابل

در تفاهم نامه جدید خواهر خواندگی تهران و کابل به جمع آوری آب‌های روان داخل شهری، ترافیک، نوسازی شهری، آموزش‌های تخصصی و شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.

 به گزارش خبرنگار رادیو دری ، مدیرعامل مرکز توسعه خواهر شهر‌های ایران در سفر به کابل گفت: شهر‌های ایران با صد و چهل شهر جهان قرارداد خواهرخواندگی دارند.

«علیرضا رجایی» از تنظیم تفاهم نامه جدید خواهرخواندگی کابل با تهران خبر داد و افزود: تفاهمنامه خواهرخواندگی این دو پایتخت ایران و افغانستان به روز شده و براساس آن به موضوعات جمع آوری آب‌های روان داخل شهری، ترافیک، نوسازی شهری، آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است. رجایی با بیان اینکه به روز شدن تفاهمنامه خواهرخواندگی کابل با تهران در دیدار با شهردار پایتخت افغانستان مطرح شد، گفت: مرکز توسعه خواهرشهر‌های ایران می‌تواند از همه ظرفیت‌ها برای گسترش روابط اجتماعی و فرهنگی وگسترش و شبکه سازی فرهنگی و اجتماعی استفاده کند.

طبق این گزارش، مقدمات خواهرخواندگی بین شهر باستانی هرات و شهر مقدس مشهد نیز آغاز شده است.

تگ