حمل 18, 1400 15:51 Asia/Kabul
  • جنیدی: در سند 25 ساله ایران و چین تعهدی خلاف قوانین وجود ندارد
    جنیدی: در سند 25 ساله ایران و چین تعهدی خلاف قوانین وجود ندارد

معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت، در سند جامع همکاری ایران و چین که به نوعی برنامه همکاری است، تعهدی خلاف مقررات و قوانین جاری وجود ندارد.

«لعیا جنیدی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره بررسی حقوقی همکاری 25 ساله ایران و چین افزود، وقتی برنامه همکاری است نمی‌تواند تعهدی خلاف معاهده‌ها و قوانین جاری ایجاد کند و این برنامه همکاری باید درچارچوب معاهده‌های موجود بین ایران و چین باشد. 

معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، همه قراردادهای بعدی درچارچوب برنامه جامع همکاری 25 ساله بین ایران و چین باید با رعایت معاهده‌ها، قوانین و مقررات جاری باشد و هر تعهدی در این قراردادها خلاف معاهده‌ها و قوانین جاری باشد، اصلا متصور نیست و نباید باشد.

لعیا جنیدی همچنین گفت، از نگاه دولت ایران منعی برای انتشار سند برنامه جامع همکاری ایران و چین وجود ندارد و البته تصمیم درباره این موضوع برعهده شورای‌عالی امنیت ملی ایران است.

کلیدواژه