حمل 22, 1400 14:00 Asia/Kabul
  • لغو تحریم‌های برجامی کافی نیست
    لغو تحریم‌های برجامی کافی نیست

پرس تی وی در خبری فوری، اظهارات یک منبع مطلع نزدیک به مذاکرات برجام در وین را منعکس کرد.

این منبع مطلع نزدیک به مذاکرات وین، به شبکه پرس تی وی گفت: لغو تحریم‌های برجامی کافی نیست. تحریم‌های ترامپ با برچسب های دیگر هم باید لغو شود.

او افزود: آمریکا علاوه بر تحریم‌های دوره ترامپ باید تحریم‌های ضد برجامی دوره اوباما را هم لغو کند.

این منبع مطلع تاکید کرد: تحریم های موسوم به ISA و Visa Program از دوره اوباما هم باید لغو شوند.

منبع مطلع نزدیک به مذاکرات به پرس تی وی گفت: حداقل زمان مورد نیاز برای راستی آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سه تا شش ماه است.

وی تصریح کرد:  تحریم‌ها باید به صورت قطعی لغو شود. رفع تحریم به صورت موقت و یا نیازمند به تمدید برداشته شدن موسوم به waiver مورد قبول ایران نیست.

منبع مطلع نزدیک به مذاکرات همچنین بیان کرد: اگر آمریکا شروط ایران را نپذیرد، نماینده آمریکا در مذاکرات بعدی هم دوباره با دست خالی به واشنگتن برمی گردد.

تگ