حمل 25, 1400 12:34 Asia/Kabul
  • روحانی: غنی ‌سازی ۶۰ درصدی پاسخ‌ به شرارت ‌ها بود
    روحانی: غنی ‌سازی ۶۰ درصدی پاسخ‌ به شرارت ‌ها بود

رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، غنی ‌سازی ۶۰ درصدی پاسخ‌ به شرارت ‌ها بود.

به گزارش رادیودری،  " حسن روحانی "  رئیس  جمهوری ایران روز چهارشنبه  در جلسه هیات دولت با بیان اینکه راه‌اندازی سانتریفیوژهای  IR-۶ و غنی‌سازی ۶۰ درصدی پاسخی به شرارت‌ها بود، گفت: اگر صهیونیست‌ها علیه ملت ایران  توطئه کردند، پاسخ خواهیم داد و اولین گام همین بود.

رئیس جمهوری ایران تاکید کرد،  این پاسخ خباثت‌های صهیونیست ها است که  نمی‌توانند علیه ملت ایران توطئه  و در نطنز جنایت کنند.

حسن روحانی همچنین گفت: دستتان ( صهیونیست ها  ) را می‌بریم وقتی که جنایت کردید. 

روحانی افزود:  جنگ اقتصادی را قطع می کنیم  و به ظلم پایان می دهیم.

رئیس جمهوری ایران تاکید کرد، کسی که زندگی مردم را گروگان گرفته و در تهیه واکسن و مواد غذایی ایران  را اذیت می‌کند باید دست او را قطع کرد.

به گفته روحانی، بخش بهداشت و درمان ایران  بار بسیار سنگینی بر دوش دارد و  قدردان آنها هستیم که  این کار عظیم و بزرگ را انجام می ‌دهند.

روحانی در ادامه گفت:  در برجام با آمریکا  مذاکره کردیم و آنها را سر جای خود نشاندیم.

رئیس جمهوری ایران تاکید کرد، در تولید، در تکنولوژی پیشرفته، در قدرت نرم توانمندیم و در مذاکره هم توانمندیم.

روحانی خاطرنشان کرد، منطق قوی داریم و می‌توانیم دشمن را مجاب کنیم و سرجایش بنشانیم.

رئیس جمهوری ایران، همچنین  انتخابات را روز بسیار مهمی برای کشور داتست.

تگ