ثور 01, 1400 09:55 Asia/Kabul
  • روز بزرگداشت سعدی
    روز بزرگداشت سعدی

21 آوریل(1 اردیبهشت/ثور) روز بزرگداشت سعدی شاعر شهیر ایران است.

به گزارش رادیودری، مصلح الدین شیرازی معروف به سعدی شاعر بزرک ایرانی درسال 606 هجری قمری درشیراز (در جنوب ایران ) متولد شد.
سعدی بیش از 20 سال از عمرش را به سفر و جهانگردی گذراند؛ سعدی در سال 655 هجری قمری دیوان شعر بوستان (سعدی نامه) را و یک سال بعدنیز کتاب نثر و مستغنی از ادبیات فارسی را با نام گلستان تالیف کرد.
سعدی در سال 691 هجری قمری درگذشـت و آرامگاه وی در شیراز از دیرباز موردتوجه جهانگردان بوده است. همه ساله مراسم روز بزرگداشت سعدی شاعر نامدار ایرانی در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود.

کلیدواژه