ثور 05, 1400 13:30 Asia/Kabul

ماجرای طبس در واقع متجاوز بودن امریکا را یکبار دیگر به تصویر کشید. دولت های امریکا در همه این سال ها تلاش کردند تا از راه های گوناگون موانعی را در برابر رشد و پیشرفت ملت ایران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایجاد کنند.

کلیدواژه