ثور 08, 1400 08:09 Asia/Kabul
  • طرح تحریم مقامات آمریکایی؛ اقدامی بازدارنده
    طرح تحریم مقامات آمریکایی؛ اقدامی بازدارنده

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران گفت: طرح تحریم مقامات آمریکایی اقدام بسیار مهم، راهبردی و بازدارنده در مقابل اقدامات خصمانه آنها علیه ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار با اشاره به طرح تحریم مقامات آمریکایی گفت: آنچه که در نظام های مختلف دنیا مرسوم شده این است که به زعم خود و طبق قوانین خودشان بعضی از اشخاص و افراد در کشورها و دولت های دیگر را تحریم می کنند و این حق برای کشور مقابل هم وجود دارد که دست به چنین کاری بزند و بتواند تعدادی از مسئولین و کسانی که در حق ملت و کشور یا حتی ملت های دیگر ظلم روا داشته اند، تحریم هایی را اعمال کنند.

جوکار ادامه داد: طرح تحریم مقامات آمریکایی در مجالس دیگر نیز مطرح بود و اقدام بسیار مهم و راهبردی در مقابل اقدامات آمریکایی ها و حتی اتحادیه اروپا است، معنا ندارد که مسئولی در داخل کشور ما از طرف غربی ها تحریم شود و در کنار آن ما اقدامی انجام ندهیم.

وی تاکید کرد: غربی ها در جنایت هایی که در کشور ما انجام شده یا آمر بودند یا عامل بودند بنابراین باید تحریم شوند که اقدام متقابل است و همچنین می تواند اقدام بازدارنده در مقابل اقدامات خصمانه آنها علیه ایران باشد.

کلیدواژه