ثور 08, 1400 14:24 Asia/Kabul
  • تخت‌ روانچی: تحریم‌ها مانع مقابله با بحران سلامت است
    تخت‌ روانچی: تحریم‌ها مانع مقابله با بحران سلامت است

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، تاکید کرد تحریم‌ها مانع مقابله با بحران سلامت است.

به گزارش رادیو دری،  " مجید تخت روانچی "  نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، تحریم‌های یکجانبه نامشروع را در تقابل کامل با برابری دیجیتال دانست که ابزار ضروری برای مقابله با بحران کنونی سلامت است و گفت:  خواسته برحق جامعه جهانی برای پایان بخشیدن به این تحریم‌ها همچنان ناشنیده گرفته می‌شود. 

تخت روانچی در اجلاس عالیرتبه همکاریهای دیجیتال که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد  با ابراز نگرانی از شکاف موجود میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ویژه در حوزه دیجیتال، فائق آمدن بر شکاف دیجیتال و بر آوردن نیازهای کشورها در این حوزه، بخصوص نیازهای فوری آنها طی چنین شرایط بحرانی را از ضروریات دانست.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، همچنین هشدار داد  درصورتیکه این فاصله برطرف نشود، حیات و رفاه مردم در سراسر جهان تهدید می شود و نرخ فقر، گرسنگی، بیسوادی و نابرابری در کشورها و میان کشورها افزایش خواهد یافت. 

تخت روانچی تاکید کرد:  دسترسی به ابزارهای اجرایی چون فناوری های ارتباطات و اطلاعات، برای مقابله با این همه گیری  نقش حیاتی دارد.

به گفته تخت روانچی :  اقدامات یکجانبه ازجمله تحریم های غیرقانونی، به طور ویژه، عموم مردم و حق حیات و سلامتی آنها را هدف قرار داده است.

اجلاس عالیرتبه همکاری های دیجیتال که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با هدف ارتقای تعهد سیاسی در بالاترین سطح به منظور بررسی اقدامات مربوط به رفع شکاف دیجیتالی به ویژه در دوران همهگیری کرونا در محل مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. 

کلیدواژه