ثور 09, 1400 09:18 Asia/Kabul
  • ادامه گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ در وین
    ادامه گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ در وین

گفت‌وگوهای میان ایران و گروه ۱+۴ با ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی در سه حوزه تحریم، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی ‌در وین ادامه دارد.

به گزارش رادیودری، روز چهارشنبه دو کارگروه هسته‌ای و تحریم کار بر روی متون را ادامه داده و کارگروه کارشناسی ترتیبات اجرایی نیز برای نخستین بار تشکیل جلسه داد.

روز گذشته همچنین نشست‌هایی به صورت دو و چندجانبه میان روسای هیأت‌های مختلف ایران و ۱+۴ برگزار شد.

قرار است گزارش کارگروه‌های کارشناسی به کمیسیون مشترک برجام ارائه و در صورت نیاز این کمیسیون بار دیگر تشکیل جلسه دهد.

در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز سه شنبه برگزار شد، اعضاء تصمیم به تسریع روند گفت‌وگوها گرفته و توافق کردند فعالیت گروه‌های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد.

همچنین تصمیم گرفته شد که گروه کارشناسی سوم با نام «گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی» با هدف گفت‌وگو درخصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود.

 مذاکره کنندگان ایرانی در فرایند مذاکرات بر لزوم تسریع در مذاکرات و عدم فرسایشی شدن آن تاکید داشته اند. 

بنابر اعلام وزارت امور خارجه ایران،نمایندگان دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. 

کلیدواژه