ثور 10, 1400 10:40 Asia/Kabul
  • توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه
    توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، تاکید کرد، توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه ادامه پیدا خواهد کرد.

«سید رسول مهاجر» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، با بیان اینکه کشورهای همکار در دوران تحریم را فراموش نمی‌کنیم، گفت: این سیاست مدنظر  جمهوری اسلامی ایران است  که سرمایه گذاران خارجی کالای خود را در داخل ایران تولید کنند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران افزود: باید برای ورود تکنولوژی و ساخت در داخل توجه جدی داشته باشیم و نباید فقط مصرف‌ کننده باشیم.

به گفته سید رسول مهاجر: چین نخستین شریک اقتصادی ایران است که ۲۶ درصد صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص داده و عراق، امارات و افغانستان وارد کنندگان بعدی کالاهای غیرنفتی ایران هستند.

مهاجر با بیان اینکه ایران  در جنگ تمام عیار اقتصادی  است گفت: دولت و تمام موسسات مختلف آمریکا به دنبال آن بوده و هستند که تمام منافذ اقتصادی ایران را ببندند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران  همچنین افزود: در سال‌های اخیر تمام بانک‌های ایرانی و کشتیرانی  ایران  مورد تحریم قرار گرفت و آمریکایی‌ها سعی کردند که اجازه ندهند هیچ کشتی ایرانی در دریا حرکت کند.

کلیدواژه