ثور 14, 1400 08:38 Asia/Kabul
  • دانشگاه \
    دانشگاه \"امیرکبیر\" دربین اثر گذارترین دانشگاه‌های دنیا

براساس رتبه بندی تایمز؛ دانشگاه امیرکبیر دربین اثرگذارترین دانشگاه‌های دنیا قرار گرفت.

به گزارش رادیو دری، رتبه‌ بندی ۲۰۲۱ تأثیرات دانشگاه‌ها از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز منتشر شد و ۲۷ دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه صنعتی امیر کبیر در جمع یک هزار و ۱۱۵ دانشگاه موثر دنیا قرار گرفتند.

براساس این رتبه بندی جایگاه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر از دانشگاه هایی چون تهران و صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس بالاتر بود.

این درحالی است که براساس رتبه بندی اثر گذاری تایمز دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  در شاخص نوآوری در میان دانشگاه های ایرانی رتبه نخست و دارای رتبه ٤٨ جهانی است.

نام ۲۷ دانشگاه ایرانی، از جمله  دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران،  علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی شهیدبهشتی، تبریز، تربیت مدرس،  صنعتی شریف، در  رتبه بندی اثرگذاری ۲۰۲۱ تایمز قرار دارد. 

رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها، برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز انجام شد.

تایمز در این رتبه بندی، دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند.

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، موضوعاتی مانند  گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش را شامل می شود. 

در نسخه سال ۲۰۲۱ رتبه بندی تایمز، تعداد یک هزار و ۱۱۵ دانشگاه از ۹۴ کشور جهان بررسی شده‌اند.

کلیدواژه