ثور 26, 1400 08:01 Asia/Kabul
  • \
    \" زبان فارسی \" مظهر یگانگی ایران‌ فرهنگی

شرکت کنندگان در وبینار پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، " زبان فارسی " را مظهر یگانگی ایران‌ فرهنگی دانستند.

به گزارش رادیو دری به نقل از ایرنا،  "سرور بختی "  رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، روز شنبه در  وبینار پاسداشت زبان و ادبیات فارسی   و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در منطقه اکو گفت : کانون اصلی اشعار فردوسی تمام قلمروی زبان فارسی مانند ایران و افغانستان و تاجیکستان است.

"عبدالغفور لیوال  " سفیر افغانستان در ایران، نیز با اشاره به گستره زبان فارسی گفت: زبان فارسی قلمرو معنوی است که همه فارسی زبانان ساکنان آن هستند و ارزش‌های موجود در این قلمرو به فرد فرد ساکنان آن تعلق می‌گیرد.

" نظام‌الدین زاهدی "  سفیر  تاجیکستان در ایران، نیز  زبان مشترک را نگهبان هویت ملی دانست و گفت :  زبان فارسی بود که موجب حفظ اصالت فرهنگ ایران زمین در بستر تمدن ساز اسلام شد.

وبینار پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در منطقه اکو، به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و به همت موسسه فرهنگی اکو و بنیاد سعدی با سخنرانی سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، و غلامعلی حدادعادل رئیس بنیاد سعدی آغاز شد. 

کلیدواژه