جوزا 12, 1400 08:34 Asia/Kabul
  • اتحاد ایران و بلاروس عامل مهم ناکامی فتنه های آمریکا
    اتحاد ایران و بلاروس عامل مهم ناکامی فتنه های آمریکا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، در نشست مجازی با رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان بلاروس تاکید کردند اتحاد ایران و بلاروس عامل مهم ناکامی فتنه های آمریکا است.

به گزارش رادیو دری،  در نشست مجازی " مجتبی ذوالنوری "  رئیس کمیسیون امنیت ملی، " ابوالفضل عمویی" رئیس گروه دوستی ایران و بلاروس و " آندره ساوینیخ "  رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان بلاروس بر تاثیرگذاری اتحاد ایران و مخالفان هژمونی غرب در جهان بر ناکامی فتنه های آمریکا تاکید شد.

ذوالنورى در  این نشست گفت: توسعه و تقویت مناسبات دوستانه فیمابین دو کشور در همه عرصه ها مورد توجه و پیگیرى جمهورى اسلامى ایران قرار دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در بخش دیگرى از سخنان خود با انتقاد از سیاست هاى استعمارى آمریکا و نظام سلطه در جهان گفت: جمهورى اسلامى ایران با دخالت قدرت هاى سلطه گر در امور داخلى دیگر کشورها به شدت مخالفت است و در همین راستا از ابتدا فشارها، تحریم ها و دخالت هاى غرب در امور داخلى  بلاروس  را قویاً محکوم کرد.

 آندره ساوینیخ، نیز در این نشست مجازى گفت: مجلس و دولت جمهورى بلاروس با توجه به نقش و جایگاه مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه خاورمیانه و جهان، خواستار گسترش مناسبات همه جانبه با ایران است. 

رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس سیاست تحریم، اعمال فشار و دخالت در امور داخلى دیگر کشورها از جمله بلاروس و ایران از سوى آمریکا و متحدان غربى اش را محکوم کرد و گفت: اینگونه اقدامات نشان دهنده ضعف و افول سلطه آمریکا در جهان است. 

 

سفیر ایران در بلاروس: خروج آمریکا از برجام نشانگر بدعهدی آمریکا به تعهدات بین المللی است

کلیدواژه