سرطان 08, 1400 08:24 Asia/Kabul
  •  انتقاد ایران از قرار نگرفتن نام رژیم اسرائیل و ائتلاف متجاوز سعودی در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تاکید بر اینکه حمایت از کودکان، به ویژه دختران در درگیری های مسلحانه یک اصل اساسی اخلاقی و بشردوستانه است، از قرار نگرفتن نام رژیم اسرائیل و ائتلاف متجاوز سعودی در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان بشدت انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، "مجید تخت روانچی" در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع "کودکان و منازعات مسلحانه" از سکوت سازمان ملل و شخص دبیرکل این سازمان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و نیز ائتلاف متجاوز سعودی در یمن انتقاد کرد و گفت: اینکه نظامیان رژیم صهیونیستی هرگز در گزارش های مربوط به دبیرکل به عنوان ناقض حقوق کودکان در لیست سیاه قرار نگرفته اند و همچنین نام ائتلاف متجاوز سعودی از صدر این لیست حذف شده است، جای نگرانی دارد.

"تخت روانچی" خواستار حمایت از کودکان  در درگیری های مسلحانه شد و گفت: حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه در درجه اول نیاز به پایان دادن به درگیری های فعلی و جلوگیری از شعله ورشدن مجدد آنها و بروز درگیری های جدید و همچنین تضمین اجرای کامل و موثر حقوق بین الملل بشردوستانه توسط طرف های درگیر است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین به بی توجهی "آنتونیو گوترش" دبیرکل سازمان ملل در پرداختن به مساله تبعات تحریم های یکجانبه بر حمایت از کودکان در شرایط درگیری در گزارش اخیر وی درباره کودکان و درگیری های مسلحانه اشاره کرد و گفت: تحریم ها اغلب باعث وخیم تر شدن اقتصاد شده و شرایط زندگی را بدتر کرده و درنهایت کودکان در معرض جذب توسط گروه های تروریستی قرار گرفته و  مجبور به ترک خانه و خانواده شده و به جوامع آواره اضافه میشوند و این وضعیت آنها را از آموزش مناسب، خدمات بهداشتی و موارد مشابه محروم می کند. 

"تخت روانچی" در پایان با تاکید بر اینکه حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، حمایت از جوامع آینده است تصریح کرد، همه باید هر آنچه در توان دارند برای حفظ و حمایت از کودکان در برابر خسارات جنگ ها و درگیری ها انجام دهند.

کلیدواژه