سرطان 12, 1400 13:38 Asia/Kabul
  • وزیر دفاع ایران : نوآوری‌های دفاعی مولفه اصلی اقتدار و افزایش قدرت رزم نیروهای مسلح است
    وزیر دفاع ایران : نوآوری‌های دفاعی مولفه اصلی اقتدار و افزایش قدرت رزم نیروهای مسلح است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: نوآوری‌های دفاعی، مولفه اصلی اقتدار و افزایش قدرت رزم نیروهای مسلح است.

" امیر سرتیپ امیر حاتمی  " وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در گردهمایی " جریان تحول و پیشرفت وزارت دفاع "  گفت: جریان تحول به نوعی پیشرفت و توسعه در همه زمینه‌ها محسوب می‌شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود :  در روند حفظ، صیانت و ارتقاء قدرت دفاعی کشور به دنبال الگوهای جدیدی از پیشرفت در صنعت دفاعی ایران بوده‌ایم.

امیر سرتیپ حاتمی همچنین گفت : تجربه ۸ سال دفاع مقدس و در ادامه تحریم‌های سنگین دفاعی کشور،  نیروهای مسلح ایران  را به مدلی از طراحی الگوی پیشرفت رساند که امروزه با تکیه بر ظرفیت دانشمندان داخلی و روش‌های مبتنی بر نیاز جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به یکی از قدرت‌های جهانی شده‌ایم.

وزیر دفاع در ادامه به نقل از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی،  درخصوص ضرورت تدوین الگوی پیشرفت بومی در ایران  گفت: الگوهای غربی با شرائط و مبانی و اصول خودشان، شکل پیدا کرده؛ بعلاوه اینکه در بسیاری از موارد ناموفق نیز بوده است.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه الگوی پیشرفت غربی الزاماً، یک الگوی موفق و مناسب نیست گفت:  آنها به قدرت رسیده‌اند، به ثروت رسیده‌اند؛ اما بشریت را دچار فاجعه کرده‌اند و امروز همه‌ دنیا و همه‌ بشریت از نتایج اقدامات آنها رنج می‌برند.

امیر حاتمی: نیل به اهداف عالی دفاعی ایران ادامه دارد

کلیدواژه