سنبله 07, 1400 14:30 Asia/Kabul
  • \\\
    \\\" محمد اسلامی \\\" رئیس سازمان انرژی اتمی شد

با حکم رئیس جمهوری اسلامی ایران؛ " محمد اسلامی " رئیس سازمان انرژی اتمی شد.

به گزارش رادیو دری، با  حکم " سید ابراهیم رئیسی" رئیس جمهوری ایران، " محمد اسلامی " امروز یکشنبه  به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شد.
" محمد اسلامی "،   وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم بود.

"اسلامی "،  جایگزین " علی اکبر صالحی" رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران خواهد شد.   

کلیدواژه