سنبله 08, 1400 11:06 Asia/Kabul
  • اسلامی: سازمان انرژی اتمی ایران تاثیر مهمی بر قدرت سازی ملی دارد
    اسلامی: سازمان انرژی اتمی ایران تاثیر مهمی بر قدرت سازی ملی دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: سازمان انرژی اتمی از بخش های بسیار راهبردی ایران است و تاثیر مهمی بر قدرت سازی ملی دارد.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما با خداقوت به علی اکبر صالحی رئیس پیشین این سازمان افزود: صالحی از شخصیت های علمی و فرهیخته کشور است و جز سرمایه های ملی محسوب می شود.

اسلامی در خصوص اولویت های این سازمان در دولت سیزدهم افزود: سازمان انرژی اتمی از بخش های بسیار راهبردی کشور است و تاثیر مهمی برای قدرت سازی ملی دارد و مردم ما برای اینکه قله های رفیع پیشرفت را تسخیر کنند نیازمند فعالیت بیش از پیش سازمان های موثر و تاثیر گذار که محرک توسعه فناوری همانند سازمان انرزی اتمی هستند .

رئیس سازمان انرزی اتمی ایران گفت: ما با راهبرد توسعه و تعالی و تحول گرایی در راستای رفع موانعی که در سر راه پیشرفت کشور حاصل شده است و رفع تله هایی که بیگانگان برای پیشرفت این کشور ایجاد کردند، هستیم.

" محمد اسلامی " رئیس سازمان انرژی اتمی شد

کلیدواژه