میزان 08, 1400 08:42 Asia/Kabul
  • عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، غرب را در مواجه با تهران محدودتر می کند
    عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، غرب را در مواجه با تهران محدودتر می کند

نشریه آمریکایی نیوزویک نوشت، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، غرب را در مواجه با برنامه هسته‌ای ایران محدود تر خواهد کرد.

نشریه آمریکایی نیوزویک گزارش داد، عضویت ایران در سازمان همکاری‌ شانگهای مشکلات راهبردی جدی را برای غرب در مواجه با برنامه هسته ای ایران ایجاد خواهد کرد.

17 سپتامبر/26سنبله در بیستمین سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، پذیرش رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی این سازمان رقم خورد و فصل جدیدی از روابط ایران و کشورهای منطقه آغاز شد.

همکاری شانگهای یک سازمان بین دولتی منطقه‌ای است که برای همکاری‌های مختلف به ویژه امنیتی و اقتصادی تشکیل شده است.

این سازمان (15 ژوئن 2001) با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در شهر شانگهای چین تاسیس شد.

ایران بطور رسمی به عضویت دائم سازمان همکاری‌ شانگهای‌ درآمد

کلیدواژه