میزان 21, 1400 08:33 Asia/Kabul
  • طرح اتهامات دروغین علیه ایران شیوه همیشگی صهیونیستهاست
    طرح اتهامات دروغین علیه ایران شیوه همیشگی صهیونیستهاست

رایزن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه در پاسخ به لفاظی ها و اتهامات بی اساس نماینده رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد، طرح اتهامات دروغین و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران، شیوه همیشگی این رژیم برای پوشاندن جرم و جنایاتش علیه مردم مظلوم فلسطین بوده است.

به گزارش رادیودری، "حیدر علی بلوجی" در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر اینکه هیچ دروغ و بحران ساختگی ماهیت جنایتکار، جنگ طلب و توسعه طلب رژیم صهیونیستی  را نمی تواند از انظار عمومی مخفی کند، افزود: اسرائیل آشکارا حقوق بین الملل را نقض کرده، از قطعنامه های سازمان ملل سرپیچی و  حقوق بنیادین مردم فلسطین را زیر پا می گذارد.

"بلوجی" در ادامه به بحران کرونا در جهان اشاره کرد و گفت: حتی در شرایط کنونی که جامعه جهانی با بیماری کرونا درگیر است، اسرائیل از این فرصت برای ادامه توسعه مناطق اشغالی و شهرک سازی برای تثبت اشغال نظامی سایر مناطق فلسطین سوء استفاده می کند.

رایزن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، همچنین با اشاره به سرپیچی اسرائیل از رژیم های بین المللی ناظر بر سلاح های کشتار جمعی تصریح کرد، برغم خواست جامعه بین الملل، اسرائیل نه تنها به عضویت هیچکدام از معاهدات مربوطه در نیامده بلکه مانع عمده بر سر راه ایجاد منطقه (خاورمیانه) عاری از سلاح های هسته ای به ابتکار ایران است. 

"بلوجی" در این کمیته تاکید کرد، سلاح های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی جدی ترین تهدید امنیتی برای همه کشورها منطقه و نظام عدم اشاعه است.

رایزن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پایان با بیان اینکه اسرائیل می کوشد تا توانمندی های متعارف و برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را که زیر نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی است، به عنوان چالشی برای ثبات منطقه معرفی کند، افزود: این یک اقدامی منافقانه برای دورکردن نظرها از خطر اصلی علیه ثبات منطقه ای مخصوصا زرادخانه هسته ای  و دیگر تاسیسات هسته ای این رژیم است که به دور از هرگونه نظارت بین المللی می باشند.

 واکنش سخنگوی سازمان ملل به لفاظی های رژیم صهیونیستی علیه ایران

کلیدواژه