عقرب 19, 1400 09:20 Asia/Kabul
  • تخت روانچی: تحریم‌های یکجانبه آمریکا مانعی برای تحقق اهداف توسعه پایدار است
    تخت روانچی: تحریم‌های یکجانبه آمریکا مانعی برای تحقق اهداف توسعه پایدار است

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه تصریح کرد، تحریم های یکجانبه آمریکا مانع دسترسی کشورهای متاثر از تحریم به منابع مالی و توسعه ای مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه پایدار شده است.

به گزارش رادیودری، "مجید تخت روانچی"  در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع «حفظ صلح و امنیت بین المللی: محرومیت، نابرابری و منازعات» با اشاره به اعتیاد آمریکا به تحریم دیگر کشورها گفت: اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه، مانند اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران عواقب جدی بر رفاه همه اقشار جامعه به همراه داشته است.

"تخت روانچی" در ادامه افزود: این اقدامات غیرقانونی که باعث کمبود شدید نیازهای اولیه مردم به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با کووید-19 شده است، مشکلات اقتصادی را تشدید می کند. 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین با بیان اینکه موضوعاتی مانند محرومیت و نابرابری می توانند به عنوان محرک های بالقوه و عوامل تشدید کننده منازعات عمل کرده و فرصت ها را برای دستیابی به صلح پایدار در کشورهای درگیر در منازعات تضعیف کنند اظهار داشت، مشارکت سازنده سازمان ملل در جلوگیری از منازعات مستلزم انسجام، تعامل پایدار و هماهنگی میان مجمع عمومی، شورای امنیت، و شورای اقتصادی و اجتماعی، با رعایت  چارچوب شرح وظایف هرکدام از این ارگان ها ذیل منشور ملل متحد، است.

"تخت روانچی" با تاکید بر اینکه شورای امنیت باید به اهداف و اصول منشور ملل متحد پایبند باشد، افزود: موضوعاتی مانند محرومیت و نابرابری که دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی  است، باید توسط ارگان های ذیصلاح سازمان ملل متحد، یعنی مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد.

تخت روانچی: تحریم‌های یکجانبه مانع دسترسی میلیون‌ها نفر به واکسن کرونا شده است

کلیدواژه