عقرب 26, 1400 08:24 Asia/Kabul
  • تخت روانچی: اختیارات شورای امنیت بی حد و حصر نیست
    تخت روانچی: اختیارات شورای امنیت بی حد و حصر نیست

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل بی حد و حصر و بالاتر از قانون نیست، اظهار داشت: این شورا نمی‌تواند به صورت دلخواه یا بدون توجه به حقوق بین‌الملل اقدام کند.

به گزارش رادیودری، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص اصلاحات شورای امنیت گفت: ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد که ناکارآمدی فزاینده آن منجر به بحران مشروعیت و اعتبار و کاهش جدی اعتماد و اطمینان به این نهاد شده و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: هدف نهایی روند اصلاحات شورای امنیت باید رسیدگی به تمام چالش ها و ناکارآمدی های کنونی آن و تبدیل کردن آن به نهادی واقعاً مؤثر، شفاف، پاسخگو و قبل از هر چیز، قانونمند باشد.

تخت روانچی اضافه کرد: ما از افزایش اعضای شورا به عنوان اقدامی برای رفع نابرابری موجود در حضور نمایندگان مناطق مختلف در آن، حمایت کرده ولی این اقدام را به خودی خود یک هدف مستقل قلمداد نمی‌کنیم.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: هرچند در حال حاضر تلاشهایی جهت تمرکز بیشتر بر افزایش اعضای شورا و معرفی این اقدام به عنوان معادل اصلاح و کارایی شورا وجود دارد ولی بحث در مورد افزایش اعضای شورا نمی‌تواند به قیمت بی توجهی به مسائل دیگر ادامه یابد.

 تخت روانچی اظهار داشت: افزایش اعضای شورا هر قدر هم که مهم باشد، تنها یکی از اهداف متعدد در فرآیند اصلاحات شورا است. اهمیت بهبود روش های کاری شورا و پاسخگو ساختن آن و تضمین اینکه تمامی تصمیمات این نهاد طبق اهداف و اصول سازمان ملل و حقوق بین الملل گرفته می‌شود، به هیچ وجه کمتر از اهمیت افزایش اعضای شورا نیست.

وی تاکید کرد: اصلاحات شورای امنیت باید به عنوان یک فرایند جامع در نظر گرفته شود و در آن باید هر پنج موضوع اصلی تحت بررسی برابر فرض شده و بطور کامل و در قالب یک مجموعه مرتبط با هم مورد بحث قرار گیرد. بنابراین باید از اتخاذ رویکردهای گزینشی اجتناب گردد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: اگرچه ایران اهمیت زیادی برای تضمین «نمایندگی عادلانه» در شورای امنیت قائل است ولی این امر را برای بهبود کارآمدی این نهاد کافی نمی‌داند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر غرب حضور و نفوذ قوی در شورای امنیت دارد و سه کشور غربی دارای وتو نیز هستند. این در حالی است که مناطق جغرافیائی دیگر هم از نظر تعداد اعضا در شورا و هم از نظر برخورداری از سایر امتیازات از جمله وتو در وضعیت نابرابری قرار دارند. این به معنای نابرابری در «میان مناطق» است.

تخت روانچی: شورای امنیت با بحران مشروعیت و اعتبار مواجه است

کلیدواژه