قوس 03, 1400 08:09 Asia/Kabul
  • تخت روانچی: ایران شجاعانه با گروه های جنایتکار سازمان یافته مبارزه می کند
    تخت روانچی: ایران شجاعانه با گروه های جنایتکار سازمان یافته مبارزه می کند

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه با اشاره به تلاش های ایران در زمینه مقابله با قاچاق انسان خاطرنشان کرد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم های ظالمانه آمریکا و فقدان حمایت های بین المللی، شجاعانه با گروه های جنایتکار سازمان یافته مبارزه می کند.

به گزارش رادیودری، "مجید تخت روانچی" در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع "اقدام علیه قاچاق انسان" تصریح کرد، ایران به عنوان یکی از نخستین امضاکنندگان کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، اقدامات لازم را برای اجرای مفاد این کنوانسیون و الحاقیه‌های آن با هدف مبارزه با قاچاق انسان اجرا کرده است.

"تخت روانچی" با بیان اینکه در سطح ملی در ایران، قوانین و ابزار‌های قانونی و مقرراتی متعددی برای تحقیق و تعقیب قضایی موارد مربوط به قاچاق انسان وجود دارند، افزود: کمیسیون ملی مقابله با قاچاق انسان در قالب ارائه مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و نظارتی در وزارت کشور ایران ایجاد شده تا سیاست ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های مربوط به قاچاق انسان به همراه نظارت بر اقدامات پیش گفته محقق شوند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در پایان خطاب به حاضران در این نشست تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران جامعه بین الملل را به ارائه کمک های فنی  متناسب، در دسترس و اثربخش به کشورها به منظور مقابله مؤثر با این جرم فرا می خواند.

انتقاد ایران از سیاست های آمریکا در قبال قاچاق انسان

کلیدواژه