قوس 18, 1400 14:19 Asia/Kabul
  • معاون برونمرزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران: رسانه باید کنشگر باشد
    معاون برونمرزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران: رسانه باید کنشگر باشد

معاون جدید برونمرزی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در بازدید از رادیو دری بر نقش موثر رسانه های برونمرزی در ثبت به موقع و صحیح تحولات منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری ، احمد نوروزی در جریان بازدید از صدا وسیمای خراسان رضوی در جلسه با محسن نصر پور مدیر کل این مرکز ، با اشاره به نقش مهم رادیو دری در ثبت و پیگیری تحولات صحیح افغانستان ، خواستار استفاده حداکثری این رادیو از ظرفیت های فضای مجازی شد.

دکترنوروزی با اشاره به نیاز به بازنگری در رویکرد  و ماموریت رسانه های برونمرزی به نقش رسانه فعال و پویا بعنوان یک کنشگر اصلی و میدان دار در تحولات تاکید کرد.

معاون برونمرزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران همچنین ، تحقیق و پژوهش و شناخت مخاطب جامعه هدف را از ارکان تاثیرگذار در تولید یک برنامه فاخر دانست که باید تقویت شود.

در ابتدای این جلسه محسن نصر پور مدیر کل صدا وسیمای خراسان رضوی از فعالیت های رادیوهای برونمرزی دری، ازبکی و تاجیکی گزارشی ارائه داد .

کلیدواژه