قوس 29, 1400 08:58 Asia/Kabul
  • ایران،خواهان افغانستانی پیشرفته همراه با ثبات سیاسی، اقتصادی و امن است
    ایران،خواهان افغانستانی پیشرفته همراه با ثبات سیاسی، اقتصادی و امن است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد : ایران، خواهان افغانستانی پیشرفته همراه با ثبات سیاسی، اقتصادی و امن است.

"محمود عباس زاده مشکینی "  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران،  در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت  درخصوص اهمیت برگزاری هفدهمین نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان، گفت: این نشست ها به پیشنهاد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

"عباس زاده مشکینی "  افزود :  در نشست های قبلی ایران موضوع تشکیل دولت فراگیر از همه اقوام را ارائه کرد لذا مقرر شد در نشست های دیگر نیز این مهم پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی  مجلس همچنین گفت :   وجود امنیت در افغانستان برای  ایران  دارای اهمیت است.

"عباس زاده مشکینی "  با بیان اینکه ایران در مسیر یاد شده جدی بوده و دارای حسن نیت است، گفت: امیدواریم با کمک همسایگان راه چاره ای برای افغانستان اتخاذ شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی  مجلس افزود :  مردم  افغانستان  با مشکل تامین سوخت مواجه هستند؛ و در این میان وضعیت اقتصادی این کشور نیز دارای نابسمانی است که نیاز به حمایت همه کشورها برای کنترل شرایط نامناسب دارد.

"عباس زاده مشکینی "  خاطرنشان کرد:  تشکیل دولت فراگیر در افغانستان  به برقراری ثبات سیاسی و امنیتی کمک خواهد کرد از این رو اعضای سازمان همکاری اسلامی می توانند در تحقق این امر نقش آفرین باشند.

پایان نشست سازمان همکاری اسلامی با محوریت افغاستان در پاکستان

کلیدواژه