جدی 13, 1400 10:04 Asia/Kabul
  • تخت روانچی:شورای امنیت، آمریکا و اسرائیل را برای ترور سردار سلیمانی مسئول بشناسد
    تخت روانچی:شورای امنیت، آمریکا و اسرائیل را برای ترور سردار سلیمانی مسئول بشناسد

برون مرزی - نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد همزمان با دومین سالگرد ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: با توجه به پیامدهای وخیم این اقدام تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت باید به مسئولیت خود عمل کند و آمریکا و رژیم اسرائیل را مسئول بشناسد.

به گزارش رادیو دری، در نامه مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل آمده است:  رئیس سابق اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل در مصاحبه اخیر خود به دخالت این رژیم در ترور از پیش طراحی شده شهید سلیمانی اعتراف کرده و گفته که اطلاعات اسرائیل در این ترور نقش داشته و این یکی از دو ترور قابل توجه و مهم در دوره ریاست وی بوده است.

تخت روانچی افزود: این عمل جنایتکارانه بین‌المللی همچنین نقض شدید تعهدات آمریکا تحت حقوق بین‌الملل بود و بنابراین موجب مسئولیت بین المللی آن است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم بین المللی نقش مهمی داشت و به همین دلیل، به حق عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم و سردار صلح به او داده شد. از این رو، ترور بزدلانه او هدیه و خدمت بزرگی به داعش و دیگر گروههای تروریستی در منطقه بود و آنها نیز از این ترور استقبال کردند.

تخت روانچی تاکید کرد: با توجه به پیامدهای وخیم این اقدام تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت باید به مسئولیت خود عمل کند و آمریکا و رژیم اسرائیل را به خاطر برنامه‌ریزی، حمایت و ارتکاب آن عمل تروریستی مسئول بشناسد.

آمریکا عامل و مسبب اصلی جنایت ترور سردار سلیمانی است

کلیدواژه