دلو 27, 1400 09:06 Asia/Kabul
  • تخت‌روانچی: ایران آماده مشارکت در عملیات‌های حفظ صلح ملل متحد است
    تخت‌روانچی: ایران آماده مشارکت در عملیات‌های حفظ صلح ملل متحد است

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت مشارکت در عملیات های حفظ صلح ملل متحد اعلام کرد.

 به گزارش رادیودری، «مجید تخت روانچی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه در سخنرانی خود در کمیته ویژه حفظ صلح این سازمان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت مشارکت در عملیات های حفظ صلح ملل متحد از طریق اعزام گردان نظامی، پلیس، ناظران نظامی و نیز خدمات پشتیبانی به این مأموریت ها اعلام کرد.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه ماموریت‌های حفظ صلح کماکان نقشی حیاتی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، بر اهمیت جایگاه کمیته ویژه حفظ صلح مجمع عمومی در بررسی کامل تمامی ابعاد مربوط به عملیات‌های حفظ صلح  تاکید کرد.

 تخت روانچی افزود: ماموریت های حفظ صلح باید با رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصل عدم استفاده از زور به جز در دفاع از خود، رضایت طرفین درگیری و با بیطرفی صورت پذیرد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که احترام به برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی همه کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها باید کاملا محترم شمرده شود.  

تخت روانچی در ادامه بر اهمیت مشارکت کشورهای تامین کننده نیرو در تمام مراحل تصمیم گیری سازمان ملل در زمینه حفظ صلح تاکید و مشارکت موثر اعضای ملل متحد را عامل کارآمدی این ماموریت ها قلمداد کرد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: حمایت از غیرنظامیان مسئولیت اولیه کشورهای میزبان بوده و باید با هدف حمایت از تلاش های ملی جهت ارتقاء حمایت از غیرنظامیان صورت گیرد و در این راستا باید از هرگونه مداخله نظامی بوسیله سازمان ملل متحد یا هر نیروی خارجی دیگر به بهانه حمایت از غیرنظامیان، قویاً اجتناب شود. 

تخت‌ روانچی: شورای امنیت سازمان ملل به جنایات صهیونیست‌ها بی‌تفاوت نباشد

کلیدواژه